Skip to main content
Nieuws

Didactische voordelen van Virtual Classroom

By 12 mei 2014november 30th, 2021No Comments

12 mei 2014

Wat zijn de didactische voordelen van een Virtual Classroom? En hoe zijn deze voordelen optimaal te benutten?

Marly Pijper, studente aan de master ‘Onderwijskundig Ontwerp en Advisering’, geeft in haar verdiepingspaper een overzicht van de voordelen en beperkingen van de Virtual Classroom (VC). Daarnaast licht zij toe welke competenties noodzakelijk zijn voor docenten om de didactische voordelen optimaal te benutten.

Didactische voordelen voor studenten:

 • Variatie in communicatiemogelijkheden maakt sessies interactiever;
 • Verlegen studenten voelen zich meer op hun gemak, vanwege zekere mate van anonimiteit en de afstand;
 • Groepswerk wordt als leuker ervaren dan een docentgerichte aanpak.

Didactische voordelen voor docenten:

 • Docent kan groepswerk effectiever monitoren in break-out rooms;
 • Problemen worden sneller gesignaleerd waardoor docent maatwerk kan leveren in instructies;
 • Studenten kunnen niet meer zo eenvoudig meeliften op het werk van andere studenten;
 • Docent kan communicatie accurater sturen.

Voordelen wegen op tegen beperkingen
Naast deze voordelen ervaren studenten ook beperkingen. Zo wordt de afstand als minder prettig ervaren en missen studenten de non-verbale prikkels. Technische problemen zijn van invloed op de betrokkenheid en complete leerervaring van de studenten. Dit kan worden ondervangen door de ondersteuning van docent of een co-trainer. Uit het onderzoek van Marly blijken de voordelen van de VC op te wegen tegen de beperkingen van de technologie.

De Virtual Classrooms vraagt ook om nieuwe competenties van docenten. Marly verwijst hierbij naar een onderzoek van Bower waarin vier competenties worden beschreven:

 1. Operationele competentie;
 2. Interactie competentie;
 3. Management competentie;
 4. Ontwerp competentie.

Wanneer de docent niet over de juiste competenties beschikt kan er veel misgaan en kunnen de didactische voordelen mogelijk niet ten volle worden benut.

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op