Skip to main content

Blended Learning

Wat is Blended Learning?

Blended Learning is DE trainingswijze anno NU. Leerdoelen vormen het uitgangspunt bij het ontwerp van nieuwe programma’s op basis van blended learning. Alles draait om de perfecte mix (blend) van verschillende werkvormen en lescomponenten die het leren leuker én effectiever maken. Online, face-to-face, synchroon of asynchroon… Blended Learning biedt alle ruimte voor de creativiteit van de samensteller. Het is belangrijk om steeds aandacht te blijven geven aan de gewenste leerdoelen.

’Bij atsync zijn we al jaren fan van Blended Learning. We moeten je wel waarschuwen! Trainingen ontwikkelen op basis van blended learning is uitermate uitdagend, inspirerend én verslavend. Veel deelnemers vinden het geweldig. Trainers óók!’

Even wat begrippen:

  • In traditioneel onderwijs staat een docent voor een groep cursisten in een ruimte
  • Bij online leren (e-learning) zit de deelnemer op z’n eigen tijd op z’n eigen plek achter een computer (asynchroon)
  • Bij live online leren (LOL) zitten deelnemers en trainer ieder op een eigen locatie. Er is live interactie via online kanalen (synchroon). Bijvoorbeeld in een online workshop

Als trainer/ontwikkelaar bepaal je nog steeds welke werkvormen het best ingezet kunnen worden. Het online leren gaat veelal sneller en effectiever dan op de traditionele manier.

Hoe werkt blended learning?

Je stelt eerst de leerdoelen vast. Daarna bedenk je de manieren waarop jouw deelnemers aan die doelen kunnen werken. Je ontwerpt een ideaal programma dat bestaat uit online en offline opdrachten en onderdelen, synchrone en asynchrone werkvormen.

Met dit diverse lespakket werkt de deelnemer op een gevarieerde en speelse manier aan het bereiken van de gewenste leerdoelen. Al die variatie en de relatieve vrijheid voor de deelnemers blijken heel motiverend te zijn. Blended Learning is dus leuker, effectiever, boekt sneller resultaten én zorgt ervoor dat leereffecten duurzaam in het brein van de deelnemers worden opgenomen. Al met al is het leerrendement bij blended learning groter dan bij traditioneel onderwijs.

Beter borgen met Blended Learning

Blended Learning biedt betere mogelijkheden voor borging dan traditionele trainingen. Deelnemers kunnen dat wat zij geleerd hebben makkelijker in de praktijk toepassen, feedback ontvangen, verwerken en weer door met het programma. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudig om in een later stadium terug te koppelen en nieuwe ervaringen met elkaar te delen. Er is geen reistijd en geen stress. Alle aandacht is gericht op de inhoud.

Interactie is belangrijk. Oók bij blended learning.

Interactie en contact zijn een essentieel onderdeel van blended learning. Face-to-face bijeenkomsten, interactieve video’s of online leeromgevingen bieden hier alle ruimte voor. Tijdens de trajecten kunt je heel veel contactmomenten inbouwen, via diverse laagdrempelige kanalen. Zo houd je steeds een vinger aan de pols. Niet alleen heel nuttig, maar ook goed voor de onderlinge contacten.

Onze opleidingen

leertraject

Blended Learning - Let's mix!

Met Blended Learning kun je online ontwikkelingen als webinars en Virtual Classrooms zinvol combineren met trainingsdagen. Zo wordt leren en trainen leuker én effectiever.

€ 2950,- ex. btw 6 maanden HBO+ 12 personen

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op