Skip to main content

23 november 2012

De wereld van webinars

Webinars zijn hot! Een aantal jaren geleden werden de meeste webinars gehouden vanuit de Verenigde Staten. Vervolgens waren het de afgelopen jaren vooral de grotere bedrijven in Nederland die begonnen met het organiseren van webinars. Nu zien we dat deze ontwikkeling zich doorzet en ook het MKB, ZZP-ers, leerkrachten, non-gouvermentele organisaties (NGO’s) en trainers dit medium (beginnen te) ontdekken.

Inmiddels kunnen we stellen dat webinars zich als marketing instrument hebben bewezen. Maar ook als training instrument zijn er steeds meer bewijzen over de effectiviteit en toegevoegde waarde. Het is dan ook geen wonder dat steeds meer organisaties op zoek zijn naar wat webinars voor hen kunnen betekenen.

Om deze keuze goed te kunnen maken is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van webinars. In het engels horen we vaak verschillende benamingen door elkaar heen zoals “web conferencing”, “webinars”, “online seminars”, “webcasts”, “Virtual Classrooms”

Verschillende soort webinars

We kunnen webinars indelen aan de hand van kenmerken als:

  • mogelijkheid tot interactie/meedoen van deelnemers;
  • tijdstip (live of opgenomen);
  • kosten;
  • doelstelling, met welk doel wordt het webinar gegeven.

 

1. Participatie van deelnemers

Interactief

Interactie is een vereiste bij een webinar. Het publiek krijgt de gelegenheid om volledig te participeren. Dit kan ten eerste via audio, waarbij er gekozen kan worden voor een conference call of VOIP. Deelnemers kunnen participeren via de chat (open of gesloten) en deelnemen aan polls. In kleinere settings (1-20 deelnemers) kan er ook gebruik worden gemaakt van whiteboards. Er zijn talloze mogelijkheden, waarbij de deelnemers en de facilitator elkaar goed leren kennen.

Niet Interactief

Bij een webcast is er sprake van beperkte of geen interactie. Het is voornamelijk 1-richtingsverkeer, waarbij het doel is om iets te presenteren.

Vraag & Antwoord (Q&A)

Interview concept: de moderator begint met het stellen van een aantal vragen aan de spreker en vervolgens wordt het publiek aangemoedigd om ook vragen te stellen. Deze vorm is ook vaak terug te zien in webinars.

2. Tijdstip

Live: Een webinar is altijd live, waardoor interactie mogelijk is. Vraag en antwoord kunnen elkaar meteen opvolgen. Hiermee wordt betrokkenheid van deelnemers bevorderd, waardoor ze minder snel afhaken.

Opgenomen: Een opname is vooral praktisch. Mensen kunnen op elk moment van de dag een uitzending(terug)kijken. In het geval van marketing webinars dienen opnames ook als passief inkomen, je hoeft er niks extra’s voor te doen.

3. Kosten

Gratis: Vaak marketing webinars. Hierbij is het doel niet om direct sales eruit te halen, maar vooral om het bedrijf te positioneren als een kennispartner. Webinars worden vaak ingezet als content marketing.

Betaald: Producten die online afgenomen kunnen worden zoals trainingen, informatiesessies met veel toegevoegde waarde. Hierbij draait het om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

4. Doelstelling

Er zijn verschillende vormen van webinars. Producten zoals software zijn uitermate geschikt als onderwerp van een webinar. De software kan worden gedemonstreerd en deelnemers kunnen tegelijkertijd vragen stellen. Inhoudelijke onderwerpen zijn met name geschikt voor marketing webinars. Bedrijven laten zo zien welke kennis ze in huis hebben en proberen op deze manier nieuwe klanten aan hen te binden. Ook het onderhouden van bestaande klantrelaties kan via webinars. Denk hierbij bijvoorbeeld aan updates over bepaalde inhoudelijke producten, zoals nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing of financiën.

Ook het onderwijs profiteert van de webinar technologie. De mogelijkheden voor interactie zijn online hetzelfde, alleen het face-to-face contact ontbreekt. Lessen worden steeds vaker online gegeven, enkele universiteiten zijn hier al geruime tijd mee bezig. Webinar lessen bieden voordelen, zoals het eenvoudig en gestructureerd samenwerken. Bij grotere groepen deelnemers kan de groep namelijk worden opgesplitst in kleinere groepjes om zo samen aan een opdracht te werken. Ook trainers en coaches ontdekken dit veelzijdige medium, wat wellicht zelfs meer mogelijkheden biedt dan een “offline” sessie. Denk maar aan het delen van een artikel, het laten zien van een filmpje of het met z’n allen brainstormen op een whiteboard. Dit kan natuurlijk ook offline, maar is online makkelijker te bewerkstelligen.

Webinars worden ook succesvol toegepast voor vergaderingen. Verschillende partijen kunnen met elkaar overleggen, nationaal én internationaal. Daarnaast biedt webinar software talloze mogelijkheden om gestructureerd te brainstormen en inhoud te delen.

Voordelen

Tot slot kan worden gezegd dat bij al deze gebruiksvormen geldt, dat er een aantal grote voordelen zijn. Zo ben je met het volgen van een webinar thuis of achter je bureau minder tijd kwijt, dan wanneer je naar een locatie zou moeten reizen. Hiermee bespaart zowel de faciliterende partij als de deelnemer kosten op vele posten.

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op