Skip to main content

26 september 2012

Een extra contactmoment

Technologische ontwikkelingen brengen ook gedragsveranderingen voort. Het Nieuwe Werken is daar een voorbeeld van. Door technologische oplossingen kunnen werknemers in bepaalde situaties effectiever werken vanuit een andere locatie dan een vaste werkplek op kantoor.

Maar welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op de manier waarop wij met elkaar in interactie gaan?

Wij geloven dat er de komende jaren grote veranderingen gaan plaatsvinden in de manier waarop wij:

  • leren;
  • vergaderen;
  • producten verkopen;
  • met elkaar communiceren.

 

Naar ons idee gaat Live, Online & Interactief daar een rol in spelen. Niet altijd in plaats van echt persoonlijk contact maar juist als ondersteuning hiervan. Want wat is er mooier om als marketeer, collega of trainer een extra contactmoment te hebben met je klant, collega of deelnemer?

Wat is jouw visie? Hoe zie jij de toekomst op dit gebied?

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op