Gratis webinar Blended Learning (sleutelen of innoveren)!

Deel deze pagina:

Mensen leren niet van negen tot vijf, maar 24/7. Toch geven de meeste trainers nog vooral training op afgebakende dagdelen. De meesten – niet allemaal! – definiëren ‘trainen’ nog steeds als realtime, live op locatie werken met een groep. Volstaat dat nog in deze tijd van digitalisering? Sluit zo’n trainingsaanbod aan bij de behoeften van deelnemers en opdrachtgevers? En doe je je opdrachtgevers, je deelnemers én je vakmanschap als trainer eigenlijk niet tekort door hun leerervaring niet te verrijken met de vele andere mogelijkheden die er zijn? 

De basis voor dit webinar is het artikel van Marion Reijerink “Blijven sleutelen of innoveren? – Een pleidooi voor blended learning” dat in juni is verschenen in TvOO geven we 3 webinars rondom dit thema. We vertellen meer over blended learning en delen een aantal belangrijke trends en best practices. Uiteraard is er ook voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en jouw visie op dit onderwerp te delen


Artikel: Blijven sleutelen of innoveren

Het artikel is vooraf te lezen: Blijven sleutelen of innoveren


Wat is blended learning?
De essentie van blended learning is dat je de juiste mix van middelen kiest om je leerdoel te behalen. Per leerdoel kies je het middel dat daarvoor het meest geschikt is. Zo vergroot je de effectiviteit van het leertraject

Dit webinar is interactief. Hoewel de groep groter is dan bij de online workshop "de kracht van virtual classrooms" is er toch voldoende interactie en wordt doorlopend om je mening gevraagd.

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • wat is blended learning;
  • welke belangrijke trends zijn er;
  • best practices;
  • tips.

Opgeven:
Geef je op en laat je inspireren door trends en best practices.