Skip to main content

De Perfecte Online Training, ontdek nu hoe!

De Perfecte Online Training, ontdek nu hoe!

 • Opleidingsniveau:
 • HBO+
 • Duur van het leertraject:
 • 3 of 8 weken
 • Max deelnemers:
 • 12 personen
 • Kickoff:
 • 13 juli 2024
 • Prijs:
 • € 895 | 1145

Waarom dit leertraject?

Je hebt ontdekt wat de kansen zijn voor klanten, deelnemers en jou: (live) online leren is een prachtige, en misschien inmiddels noodzakelijke, aanvulling op jouw werk als trainer.

De deelnemers en jij hoeven minder te reizen. Dit bespaart tijd en het milieu. Je bespaart op locatiekosten. Deelnemers kunnen plaats- (en tijdonafhankelijk) leren. Het sluit volledig aan bij de nieuwe werkelijkheid waarbij werken en leren (en daarmee trainen) op afstand de norm is geworden en door opdrachtgevers verwacht wordt dat jij als trainer online kan trainen.

Omdat jij een hoge kwaliteit van je trainingen belangrijk vindt en een duurzaam leerrendement beoogt voor de deelnemers, wil jij weten hoe je een impactvolle training of leertraject Live Online geeft. Jij wilt dat het kwalitatief goed is. En geen gedoe met de techniek. Maak je je daar misschien zorgen over? Dat begrijpen we. Wil je de handvatten om ook online de betrokkenheid van de deelnemers te vergroten en volop mogelijkheden te creëren voor interactie? Wil je geen energie lekken aan randvoorwaarden en wel betrokken deelnemers die op het puntje van hun stoel zitten? Exact dat ontdek je in dit leertraject. Schrijf je in!!!

Goed om te weten:

 • dit leertraject heeft 2 varianten. De verkorte variant bestaat uit de eerste 3 live online sessies van het volledige leertraject dat uit 5 sessies bestaat. Elke sessie duurt 2 uur en 15 minuten;
 • de verkorte variant is bedoeld voor trainers die reeds ruime ervaring hebben met het faciliteren van online trainingen en nu in hun ontwikkeling meer de focus willen leggen op het ontwerpen en ontwikkelen, het didactische deel, van (live) online trainingen;
 • het volledige leertraject is aan te bevelen voor elke trainer die zich wil ontwikkelen in het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van (live) online trainingen;
 • je gebruikt ook het online leerplatform (1 jaar lang toegang toe) met oefeningen, opdrachten, documentatie;
 • tussen elke sessie zit 7 a 21 dagen; tijd waarin je het geleerde in de sessies toepast bij het (her)ontwerpen, (her)ontwikkelen, voorbereiden, faciliteren en follow-up van jouw training of leertraject. Voor een optimale leeropbrengst investeren deelnemers gedurende het traject (3 of 8 weken) gemiddeld 3 uur per week;
 • tijdens het leertraject kun je gebruik maken van een individuele coaching van 30 minuten, die in overleg met de atsync trainer ingepland wordt;
 • na afronding van de training ontvang je het certificaat De Perfecte Online Training.

Sessie 1: De online trainer en de techniek

Naast alle voordelen die live online sessies te bieden hebben, is het grootste verschil met offline trainingen: de cruciale rol van de techniek. Dit is dan ook een logisch beginpunt van dit leertraject. Dit wil je goed in de vingers hebben zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is: de inhoud van jouw training of leertraject. Het goede nieuws bij technische obstakels is dat veel zaken vooraf te ondervangen zijn. Maar waar moet je allemaal aan denken? En wat doe je tijdens de sessie als er een (technisch) probleem zich voordoet? In deze sessie gaan we in op alles wat te maken heeft met (de technische kant van) het faciliteren van een live online sessie. Het managen van de sessie staat centraal en je gaat hier ook meteen mee aan de slag.

Aan het einde van de sessie:

 • kun jij de meest voorkomende technische problemen in een online training benoemen en aangeven hoe je deze kunt voorkomen en oplossen;
 • weet jij welke stappen je moet zetten om technisch goed voorbereid te zijn op een online training; dit doe je aan de hand van een checklist;
 • kun jij technische problemen voorkomen en heb jij in het geval dat er toch iets mis gaat een plan B achter de hand;
 • kun jij problemen bij deelnemers signaleren en heb je de vaardigheid om de deelnemer door het probleem heen te leiden naar een oplossing.

Sessie 2: Effectief online trainingsontwerp

Online en offline trainen is niet hetzelfde maar je kunt wel op beide manieren jouw doel behalen. Het online trainen vraagt wel om een andere aanpak en opbouw van de training of het leertraject.

In de tweede sessie gaan we hiermee aan de slag. Het is belangrijk om na te gaan welke didactische principes ten grondslag moeten liggen aan een goede online trainingsontwerp.

Zo zal je bij live online trainingen meer interactie moeten inbouwen dan tijdens face-to-face bijeenkomsten, omdat de kans dat deelnemers (ongemerkt) afgeleid raken groter is. Je zal als trainer ook veel beter na moeten denken over inhoud en structuur van je online trainingen. Bij onduidelijkheden ontstaat snel ruis en het kan lastiger zijn om dit tijdens de online training bij te sturen.

Onderwerpen die onder andere besproken worden: flipping the classroom, breindidactiek, structuur, het zorgvuldig plannen van de contacttijd, het stimuleren van samenwerking. Maar daarnaast zijn ook algemeen didactische principes bij online leren van belang. Denk daarbij aan het activeren van voorkennis, het bevorderen van het ophalen van het geleerde of gespreid oefenen.

Aan ‘t eind van deze sessie:

 • weet jij uit welke elementen een goed online trainingsontwerp bestaat en kun je dit toepassen in jouw trainingen;
 • kun jij onderbouwen waarom je bepaalde didactische keuzes maakt en kun je hiermee spelen naar gelang dit noodzakelijk is voor het doel of de doelgroep van jouw training.

Sessie 3: Welke inhoudelijke keuzes en online werkvormen zorgen voor interactie?

In de derde sessie gaan we verder in op hoe jij als online trainer ervoor kan zorgen dat de deelnemers actief meedoen en niet achterover in hun stoel gaan leunen of de aandacht verliezen. We gaan namelijk kijken naar de werkvormen en tools die jij als live online trainer in kunt inzetten om de interactie en betrokkenheid te vergroten.

Hierbij staan we ook stil bij welke inhoudelijke keuzes en online werkvormen kunnen bijdragen aan meer energie en een prettig en effectief leerklimaat.

Aan ‘t eind van de sessie:

 • weet jij welke mate van interactie nodig is om deelnemers actief en betrokken te houden;
 • kun jij enkele middelen en online werkvormen inzetten om betrokkenheid en interactie van deelnemers te creëren in een online training;
 • maak jij de juiste afweging voor soorten vragen die je stelt in live online trainingen om geschikte antwoorden te krijgen.

Sessie 4: Trainersvaardigheden voor de online trainer

In de vierde sessie gaan we aan de slag met de trainersvaardigheden voor de online trainer. We zoomen in op verbale en non verbale communicatieve vaardigheden. We kijken ook naar vragen van deelnemers en de mogelijkheden die je hebt om deze vragen te beantwoorden en juist de gelegenheid te creëren voor betrokkenheid en interactie. En hoe werk je samen met een co-facilitator? Daarnaast gaan wij oefenen met `lastig gedrag’ van deelnemers.

Aan ‘t eind van de sessie: 

 • kun jij benoemen welke competenties (kennis, vaardigheden en houding) nodig zijn om een online bijeenkomst te faciliteren;
 • kun jij inhoudelijke vragen van deelnemers zodanig managen dat je in staat bent de vragen als gelegenheid tot verhoogde betrokkenheid en interactie te gebruiken;
 • weet jij hoe de rolverdeling werkt tussen de trainer en de online co-trainer en hoe je hier soepel mee omgaat zodat de live online training lekker doorloopt;
 • kun jij omgaan met ‘lastig gedrag’ door kalm te blijven en de theorie over antwoordmogelijkheden toe te passen.

Sessie 5: Klaar voor de start – Communicatie, voorbereiding & follow-up bij online trainingen

In deze sessie kijken we naar de activiteiten die belangrijk zijn bij het voorbereiden en de follow-up van een effectieve online training zoals communicatie en logistiek die op een asynchrone manier plaatsvindt (tijd- en plaats onafhankelijk, dus wanneer je niet tegelijkertijd online bent).

Aan ‘t eind van de sessie: 

 • kun jij een online bijeenkomst plannen door een checklist te maken voor de planning, uitvoering en follow up;
 • kun jij de rol en het belang van deze activiteiten koppelen aan de effectiviteit en interactiviteit van de online bijeenkomst;
 • kun jij een online bijeenkomst organiseren door jouw bijeenkomst op de juiste manier af te stemmen op de deelnemers en andere partijen die een rol hebben.

Online leeromgeving

Parallel aan de drie of vijf live online sessies volg je een aantal onderdelen in de online leeromgeving in je eigen tijd en tempo. Dit geeft je de mogelijkheid om te oefenen met de onderwerpen die besproken zijn in de sessies. Je leert samen en van elkaar.

Je bent in goed gezelschap

De afgelopen 10 jaar hebben wij diverse organisaties ondersteund in het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van effectieve en interactieve (live) online sessies en leertrajecten, uiteraard met een duurzame impact voor deelnemers en opdrachtgevers. Dit doen we via open inschrijving of maatwerk train-de-trainer trajecten, coaching, advies of in opdracht te ontwerpen & ontwikkelen.

En daar zijn we trots op en dankbaar voor!

Hieronder een impressie van de organisaties die wij de afgelopen jaren mochten verrijken met onze expertise op het gebied van (Live) Online Learning.

Aankomende data

Geen Evenementen
Ik blijf graag op de hoogte van nieuwe data!
Geef hieronder aan waar je interesse in hebt:
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste inzichten op het gebied van Blended Learning en Online Leren?

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Aankomende data

Geen Evenementen
Ik blijf graag op de hoogte van nieuwe data!
Geef hieronder aan waar je interesse in hebt:
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste inzichten op het gebied van Blended Learning en Online Leren?

Hier vindt u onze privacyverklaring.

ProRail

Incompany maatwerk traject Didactiek bij online leren | januari – september 2021

“atsync heeft het traject ‘De kunst van het online opleiden, didactiek bij online dagen’ goed aangepakt. Op een persoonlijke, afwisselende en interactieve manier. Precies zoals de deelnemers het ook bij atsync leren.
Practice what you preach. De opleiders zijn absoluut geholpen met deze sessies.
Het is het iedere minuut waard geweest.

Het was voor ons mooi om het proces te begeleiden en met jullie voor te bereiden. Jullie hebben de vraag goed bovengekregen en ingevuld.”

Irene Hanemaaijer, opleidingsadviseur ProRail

Martine de Jong, procesleider Human Factors Verkeerleiding ProRail 

Impact Groep

Open inschrijving Leertraject De Perfecte Online Training, Ontdek nu hoe!

atsync heeft met Eva van Ooijen een prima training ‘de perfecte online training’ neergezet. Goede structuur en opbouw, met daarbij voldoende flexibiliteit. Daarnaast ook veel inbreng en voorbereiding van de deelnemers zodat je actief moet oefenen.

Ilone Wintels, Partner & Consultant/Trainer/Coach, Impact Groep

KIT Intercultural Professionals

Open inschrijving Leertraject De Perfecte Online Training, Ontdek nu hoe!

De training was goed opgebouwd, met praktische opdrachten en veel mogelijkheden om te oefenen. De trainer was zeer ervaren en erg positief, door haar enthousiasme en geduld werd de cursus een feestje om te volgen.

Jorinde ten Berge, Senior intercultureel consultant & trainer, KIT Intercultural Professionals verbonden aan het KIT Royal Tropical Institute

Zeeman textielSupers

Incompany maatwerk traject Ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van online leertrajecten | najaar 2020

In deze uitdagende tijd hebben we inspiratie opgedaan voor de toekomst, waarbij online trainen niet meer weg te denken is. 

atsync heeft naar aanleiding van onze vragen en behoeften een mooi trainingsprogramma verzorgd. Dank jullie wel hiervoor. 
Kitty Mudde, Manager Learning & Development Europe Zeeman textielSupers 

Ministerie van Economische Zaken

Open inschrijving Introductieworkshop De Kracht van Virtual Classrooms

Hele leuke ervaring. Het ging mij niet alleen (of niet zozeer) om het thema (ook heel interessant), maar om de nieuwe manier van leren. Het is mij uitstekend bevallen. Ik heb niet veel tijd hoeven investeren en ik heb veel geleerd in die 2 uur. Een zeer effectieve manier. En ook nog best ‘warm’, omdat je toch met mensen in contact bent (voor mij is dat in leren heel belangrijk). Goede return on investment. mooie resultaten te halen, ook als je niet iedereen fysiek bij elkaar hebt.” 

Anna Vogel, destijds Projectleider “werken vanuit visie & strategie, Ministerie van Economische Zaken

ABN AMRO Bank N.V.

Open inschrijving Webinar Denken in trainingsdagen is voorbij

“Ik vind een webinar een ideale oplossing om op afstand en dus efficiënt te kunnen overleggen, presenteren en dialoog aan te gaan.
Door de verschillende opties om te communiceren i.c.m. presentatie van inhoud en manier van faciliteren door de trainer komt er een goede en dynamisch dialoog op gang. Door het werken met stellingen/vragen met reacties vanuit de deelnemers komen er veel visies/ideeën in korte tijd samen, wat het leerproces versnelt.

Youri van de Leur, destijds Senior Business Advisor Digital Channels, CRM and Advice & Senior IT Business Advisor Digital Banking, ABN AMRO Bank N.V. 

Het is een leuke en efficiënte manier van leren en deelnemen aan een training.  

Jeannette Ykema, Klant- en Medewerkerregisseur, ABN AMRO Bank N.V. 

Transavia

Open inschrijving De Kracht van Virtual Classrooms

Mooi handig gebruik van faciliteiten en ICT. Makkelijk in te plannen. Erg toegankelijk.
Kost relatief weinig tijd.” 

Edwin Kroese, Training Manager Flight Crew/Chief Technical Knowledge Instructor/Crew Resource Management Instructor/Captain-Instructor Boeing 737, Transavia 

De Kompanen B.V.

Open inschrijving Webinar Denken in trainingsdagen is voorbij

Mooie nieuwe snelle wijze van informatie delen en bespreken. Wat opviel was de snelle informatiedeling en openheid. De vertrouwelijkheid waarmee de groep snel kwam. 

Franca Blomjous, destijds General Director, De Kompanen B.V. 

Rabobank Westland

Open inschrijving Webinar Denken in trainingsdagen is voorbij

Ik vond het een leuke manier van trainen. Het is efficiënt omdat het goed in te plannen is in je werkdag. Verder is het goed voorbereid en makkelijk in te loggen. Uitleg was duidelijk en snel. 

Roy van Bijsterveld, destijds Teamleider Verkoop & Service kantoren, incl KCC, Rabobank Westland 

 

Happy Family Life

Open inschrijving Introductieworkshop De Kracht van Virtual Classrooms

Het viel me enorm mee hoe goed ik mijn aandacht erbij kon houden en de algemene indruk was goed.” 

Margriet Darwinkel, Family Leadership Expert, Happy Family Life 

 

 

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Check de startdata