Skip to main content

Blended Learning: Let’s mix!

Blended learning: Onmisbaar voor elke trainer en docent

Hoe kun jij verschillende trainingsvormen zo optimaal mogelijk combineren? Wat is de ideale mix van online en fysiek om de beoogde leerdoelen te behalen? En zo de effectiviteit van de training / het leertraject te vergroten en een duurzaam rendement van leren (ROI) te behalen. 

Na het leertraject Blended Learning – Let’s mix! weet je (waarom) welk middel geschikt is voor welk leerdoel, door stap voor stap door het gehele proces te gaan, te beginnen bij het trainingsontwerp.
Na de kick-off, waarbij de deelnemers met elkaar kennismaken en met het online leerplatform, start jij met de 4 blokken van ‘Blended Learning – Let’s mix!’ en ontdek jij wat je nodig hebt om zelfstandig blended leertrajecten te (her)ontwerpen, (her)ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Het traject bestaat uit in totaal 8 sessies in een mix van face to face en online sessies, 3 individuele coachmomenten en gebruik van het online leerplatform (artikelen/audio & video/opdrachten/discussie/feedback). 

Praktijkopdracht

Gedurende het gehele leertraject staat de praktijkopdracht centraal. Jij werkt aan jouw blended training/leertraject – alle opdrachten die jij krijgt zijn erop gericht jou te ondersteunen bij het maken van jouw blended training.

Bij afronding van het leertraject Blended Learning – Let’s Mix! heb jij jouw blended trainingsontwerp gemaakt en alle middelen ontwikkeld. Jij hebt jouw training uitgevoerd, of je hebt alles klaar om dat nu te gaan doen.

Aan het eind van dit leertraject presenteer je het eindproduct van jouw praktijkopdracht aan de andere deelnemers.

Blok 1: Analyseren

Het is van belang om hetzelfde vertrekpunt te hebben. Dus wat is blended learning? Er is een verscheidenheid aan definities en aanverwante terminologie.

Daarnaast gaan we in op de visie op leren, het belang ervan voor de keuzes die gemaakt worden in het ontwerp van een blended learning traject en de gevolgen voor trainers en de organisatie bij de keuze voor (de introductie van) blended learning. Zelf ga je aan de slag door te inventariseren wat de impact is van deze onderwerpen in jouw context.

Als laatste gaan wij in op de eerste stap in het ontwikkelen van blended learning: analyseren. Op welke aspecten zoom je in, die randvoorwaardelijk zijn voor jouw blended learning leertraject? Een scala aan aspecten wordt besproken. Voorbeelden zijn, wie is de doelgroep voor het traject? Hoeveel tijd hebben zij beschikbaar? Wat gaat jouw leertraject voor de doelgroep betekenen? Welk probleem gaat het oplossen? In hoeverre zijn er computers of andere devices beschikbaar? Wie zijn de stakeholders of aanspreekpunten? Deze aspecten ga je zelf ook in kaart brengen, want een goed begin is het halve werk! Hoe concreter hoe beter.

Blok 2: Ontwerpen

Welke stappen neem je bij het ontwerpen van een blended learning traject? Gedurende 2 online sessies bespreken we termen zoals scope, beschikbare content, ordeningsprincipes, 5 niveaus van didactische vormgeving, diverse didactische modellen, etc. Je bepaalt welk didactisch concept en model je wenst toe te passen op jouw blended ontwerp. Je deelt dit met jouw mede-deelnemers en beargumenteert jouw keuzes. Je maakt een trainingsontwerp waarin je verschillende vormen van leren toepast, knipt leerdoelen op in subdoelen. Hiermee werk je aan jouw praktijkopdracht. Je voert opdrachten uit, reageert op berichten en opdrachten van de andere deelnemers en je geeft (en krijgt) feedback.

Blok 3: Ontwikkelen

Je hebt in blok 2 het didactisch concept en het didactisch model bepaald. In de ontwikkelfase diep je uit wat jij deelnemers wilt leren en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Je kiest daarvoor eerst een methode. Vervolgens bepaal je welke online en face to face middelen en werkvormen je inzet in het blended leertraject.  
Uitgangspunt is het blended ontwikkelmodel dat je hebt gekozen. Je weet nu of de focus ligt op face to face of online, wat de rol is van de trainer en/of vak-experts, maar ook in hoeverre je het leertraject vooraf vaststelt en waar het leren plaatsvindt.  

Aan bod komen onder andere de didactische methodes bij blended learning en online werkvormen. In dit blok steek je je handen uit de mouwen. Je maakt een coursemap, bepaalt de optimale werkvormen voor jouw blended learning leertraject, gaat zelf werkvormen ontwikkelen, je leert over werken in een virtual classroom, je oefent je vaardigheden voor de webcam en je maakt een video. Tijdens het leertraject ga je zelf actief aan de slag!

Tijdens dit blok is er een face to face ontwikkelsessie. Jij kunt op die dag ook presentaties volgen en werken met experts op verschillende aspecten van het blended en online leren.

Aan het einde van blok 3 is het ontwerp klaar en de materialen zijn ontwikkeld. Dit laat je aan de andere deelnemers zien tijdens een online sessie. De training is klaar om in blok 4 in de praktijk getest te gaan worden.

Blok 4: Uitvoeren & evalueren

In de voorliggende modules heeft jouw leertraject langzaam vorm gekregen. Het wordt tijd om het resultaat te testen in de praktijk. We bespreken onderwerpen zoals zelftest, pilotgroep draaien, het belang van draagvlak onder leidinggevenden en deelnemers en de voorbereiding op het daadwerkelijk uitrollen van de blended learning training. Want ook hier is een goede voorbereiding het halve werk.

Wat is je rol als trainer als je een groep online begeleidt? Dat is anders dan bij klassikaal contact. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand niet inlogt? Hoe bewaak je je eigen planning? Hoe begeleid jij de deelnemers? Allemaal aspecten die aan bod komen. Verder bespreken we hoe, wanneer, waarop je evalueert en hoe je het best nog verbeteringen kunt doorvoeren.

Na 6 maanden rond je het leertraject af. Je hebt jouw blended trainingsontwerp gemaakt, alle middelen ontwikkeld en je hebt een (pilot-)training uitgevoerd. Zo wordt ook zichtbaar waar er nog verbeterd kan worden. Aan het einde van blok 4 heb jij dus een product dat klaar is om te gebruiken of je weet in ieder geval welke stappen er nog gezet moeten worden om de training te kunnen gebruiken. Aan het eind van het leertraject presenteer jij aan de andere deelnemers het eindproduct van jouw praktijkopdracht, jouw lessons learned en andere bevindingen uit de uitvoeringsfase.

Certificaat

Als kers op de taart, naast de door jouzelf ontworpen blended learning training of leertraject, ontvang jij het certificaat ‘Blended Learning – Let’s mix!’ als jij:

  • minimaal 4 van de 5 online bijeenkomsten hebt bijgewoond,
  • fysiek aanwezig bent geweest bij de 1ste sessie van blok 1 én de eindpresentatie,
  • alle tussentijdse opdrachten hebt afgerond,
  • de praktijkopdracht met een voldoende hebt afgesloten.

Het leertraject ‘Blended Learning – Let’s mix! doe je deels op vaste tijden in de virtual classrooms en deels face to face in Naarden of een nader te bepalen locatie. De online leeromgeving van Blended Learning – Let’s mix! gaat eerder online zodat je je voorafgaand aan de kick-off hiermee al aan de slag kan en tussentijds werk je op momenten die jou uitkomen aan de opdrachten.

Virtual Office Hours

Tijdens blok 1, 2 en 3 kun je per blok maximaal 2 keer 30 minuten (in totaal 3 uur) gebruikmaken van de Virtual Office Hours. Je krijgt dan professionele feedback, individuele begeleiding bij jouw praktijkopdracht of antwoord op specifieke vragen.

Je hebt nodig:

  • Een laptop of desktop met stabiele internetverbinding.
  • Een headset is aan te bevelen.

Dit leertraject voor jouw organisatie als incompany-traject en op specifieke behoeften gefinetuned?

Dat is zeker mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Agenda

Kick-off   vrijdag 8 oktober 2021                    09.00-10.30 uur  online  
Blok 1      vrijdag 15 oktober 2021                    09.00-12.30 uur face to face 
Blok 1     flexibel in te plannen virtuele coaching 1 x 60 of 2 x 30 minuten per deelnemer 
Blok 2     vrijdag 5 november 2021                  09.00-11.00 uur online 
Blok 2     vrijdag 19 november 2021                 09.00-11.00 uur online 
Blok 2     flexibel in te plannen virtuele coaching 1 x 60 of 2 x 30 minuten per deelnemer 
Blok 3     vrijdag 10 december 2021                 09.00-11.00 uur online 
Blok 3     vrijdag 14 januari 2022                       10.00-16.00 uur face to face 
Blok 3     flexibel in te plannen virtuele coaching 1 x 60 of 2 x 30 minuten per deelnemer 
Blok 3     vrijdag 28 januari 2022                       09.00-12.00 uur online 
Blok 4     vrijdag 25 maart 2022                          09.00-12.30 uur face to face 

Pak uw agenda en plan…